„Az igazi varázspálca a gyermek tulajdon elméje” (José Ortega y Gasset)