Felmondhat a körzeti iskola?

Egy leendő magyar elsős édesanyja vagyok. Sajnos a körzeti iskolában, ahová mostanáig jártak tőlünk a gyerekek, azt mondták, hogy többet nem vesznek fel a mi falunkból gyerekeket, mert náluk is van elég A legközelebbi magyar iskola húsz kilométerre van, naponta hatkor kell kelnie a gyereknek, hogy beérjen a tanítás kezdetéig, és azt sem tudom, megtérítené-e ide is az állam az utazás költségeit. Megtehetik ezt egy iskolában, hogy nem fogadják be a gyerekeket a szomszédos faluból, ahonnan hetven éve hozzájuk jártak?

Jelige: Elsős

 

AZ 596/2003-as törvény alapján az általános iskolák működtetői az önkormányzatok, és nekik kell biztosítaniuk a feltételeket, hogy mindenki elvégezhesse az általános iskolát. Az a község, ahol csak alsó tagozatos kisiskola működik, valamelyik közeli településsel köt szerződést közös iskolai körzet létesítéséről. A szerződést a 369/1990-es törvény 20. paragrafusa alapján mindkét önkormányzat képviselőinek többségi szavazással kell jóváhagynia.

Amint Andrea Pivarčiová, az oktatási minisztérium szóvivője tájékoztatott, kivételes esetekben ugyan az érintett iskola igazgatója dönthet úgy, hogy helyszűke miatt nem tudja befogadni a szomszédos községek tanulóit, de a szülő fellebbezhet a döntés ellen.

Ha nem jár sikerrel, a községi hivatalon a sor: neki kell bebiztosítania a felső tagozatos képzést azáltal, hogy más önkormányzattal köt róla szerződést. Hogyha ez nem sikerül, és fennáll annak a veszélye, hogy a tanulóknak nincs hová iskolába járniuk, a körzeti iskolát a járási hivatal jelöli ki. Ha a gyermekek ide iratkoznak be, utazási költségeiket téríti az állam. Természetesen más iskolát is választhatnak, ebben az esetben azonban minden kiadást maguk állnak.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnapban jelent meg!