Csereföldek: mindenkinek, amennyi jár

Kovács Vince tizenöt hektár földet művel az egyik nyitrai járásbeli faluban, ennyit kapott a nagyapja csereföldként a szövetkezet által szétparcellázott földjei helyett. 

Somogyi Tibor felvétele

Búzát, árpát kukoricát termeszt, gépeket vásárolt, erre alapozta az életét. Most kérvényeznie kell a bérleti szerződés meghosszabbítását, de örökösként azt sem tudja, kitől. A rendszerváltás után Vince nagyapja is azok közé tartozott, akik visszaigényelték korábban államosított termőföldjeiket. Akkortájt hatalmas volt az érdeklődés a mezőgazdaság iránt, több mint 300 ezren dolgoztak az ágazatban, de csakhamar kiderült, hogy ez a vállalkozási forma nem hoz könnyű meggazdagodást, és az ígért EU-s támogatások is olyan bizonytalanok, mint a kutya vacsorája. Mostanra alig tizedére, kb. 30 ezerre csökkent a mezőgazdasági vállalkozók száma, és köztük összesen mintegy 340 ezer hektárnyi csereföldet osztottak szét 1991 és 2008 között. Ebben az időszakban volt érvényben a 330/1991-es számú törvény 15. paragrafusa, amelyet a parlament azért hagyott jóvá, hogy a mezőgazdasági vállalkozók ne szétaprózott parcellákat, hanem gépekkel művelhető nagyobb földterületeket kapjanak.

Az átmeneti időszak azonban lejárt, és a tavaly elfogadott törvénymódosítás értelmében 2018. december 31-én lejár a pótföldek használatával kapcsolatos valamennyi korábbi döntés. Ez a csereföldek művelői számára azt jelenti, hogy kérvényezniük kell a járási hivatal földügyi osztályán a földek bérbeadásáról szóló határozat kiadását. A folyamat nem egyszerű, egyrészt, mert sokaknak semmiféle dokumentum nincs a birtokukban a csereföld kiméréséről, másrészt, mert az eredeti igénylők közül sokan már nem élnek, és örököseik nem nyújthatnak be kérvényt a földhivatalba. De ez nem jelenti azt, hogy nincs megoldás.

A Vasárnap több járási földügyi hivatalnál is érdeklődött az ügymenet felől, de mindenhol azt a választ kaptuk, hogy csak a mezőgazdasági minisztérium adhat általános tájékoztatást, konkrét felvilágosítást pedig a konkrét ügyfelek kapnak. Végül a Komáromi Járási Hivatal földügyi osztályán magyarázták el a legfontosabb tudnivalókat.

 

A már megvásárolható Vasárnapban Vrabec Mária utánajárt annak is, hogyan kérhetik az örökösök? Melyek a legfontosabb feltételek? Hol, hogyan kell intézni? Ki lehet a kérelmező? Mit tanácsol a hivatal osztályvezetője? Mit kell az ügyfélnek igazolnia? Mi lesz a csereföldet művelő személy saját földjével? Meddig kell mindenképpen benyújtani a kérvényt?