A házastárs is örököl

Panaszkönyv, Vrabec Mária rovata

Azt szeretném megérdeklődni, hogy az elhunyt házastárs után örökölhet-e az életben maradt volt házastárs. Méghozzá a közös gyermekükkel fele arányban. Én ezt úgy, ahogy van, nem tartom jónak, sem helyes eljárásnak. Minek örököl az életben maradt volt házastárs? Hiszen a volt közös tulajdonuk 50 százaléka úgyis az életben maradotté, örökölje a gyerek a másik felét, úgy helyénvaló. Vagy talán mégsem?

 

Mégsem, mert a törvény másként intézkedik. Úgy szól, hogy ha a házastársak vagyona osztatlan közös tulajdon volt, akkor fele automatikusan a házastársat illeti meg, és a másik fele az örökség, amelyen a gyermekekkel osztozik. Ez a szabály, akár tetszik valakinek, akár nem, és érvényesülését az örökhagyó még végrendelettel sem akadályozhatja meg. Végrendelkezhet ugyan arról, hogy a házastársára vagy valamelyik gyermekére hagyja a házát, de a törvény ügyel rá, hogy a többi örököst se fossza meg teljesen az örökségtől. Az örökösöktől függ, tiszteletben tartják-e a végakaratot, hogy a ház, lakás stb. csak egyiküké legyen – például: mert ő gondozta életében az elhunytat. Ha a többiek ebbe nem egyeznek bele, akkor sem kell megtámadniuk a végrendeletet: a törvény kimondja, hogy ilyen esetben minden egyenes ági örökösnek jár az őt egyébként megillető rész fele. Vagyis ha egy anyának három gyermeke van, akkor eleve mindegyiket egyharmad illetné meg. Ha a végrendeletben egyikükre hagyja a házát, akkor a másik kettőnek az említett egyharmad fele, vagyis egyhatod jár – ez a kötelesrész, amelyet mindenképp ki kell fizetnie annak, akié a ház marad. Kiskorú örököst nem lehet kisemmizni, őt akkor is megilleti a teljes rá eső rész, ha a szülő esetleg másként rendelkezett. A szlovák törvények szerint ugyan az örökös teljes kitagadására is van mód, de ilyenkor bizonyítani kell, hogy nem törődött a szülőkkel, ártott a családnak, bűnöző életmódot folytat, stb. A kitagadást gyakran polgári peres eljárásban támadják meg az érintettek, és a hosszan elhúzódó per folyamán a kedvezményezett örökös sem rendelkezhet az ingatlannal.

 

A teljes cikk a nyomtatott Vasárnapban jelent meg!