Zöld szalagok

Comenius Gimnázium, Zselíz

IV. osztály, osztályfőnök: Martosy Ilona mérnök

Magda Dávid, Sárai Bálint Zsombor, Šiko Denis, Meliska Zsuzsanna, Faško Veronika, Ipolyi Nóra, Nyírö Bea, Riedl Regina, Martosy Ilona osztályfőnök, Mézes Angéla, Reménység Dóra, Nagy Krisztína, Récsei Evelin, Récsei Emőke, Krasko Scarlett, Török Szabolcs, Farkaš Ferenc

Cím: Gymnázium J. A. Komenského s VJM – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zselíz

Web: www.comgim.sk; e-mail: gimzsel@stonline.sk; Facebook: comgim; tel.: 00421/36/77 12 104 – titkárság; fax.: 00421/36/77 11 229 – igazgatóság.

Iskolaigazgató: Cserba Katalin

 

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő iskola Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium néven 1956. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, s alapításának 50. évfordulója alkalmából felvette Comenius nevét.

 

Oktatás és felszereltség

Iskolánk tanulóit szakképzett tanárok oktatják. Az osztályokban kivetítők, interaktív táblák, LCD-tévék és DVD-lejátszók segítik a színvonalas munkát. Az informatikát korszerűen felszerelt tanteremben oktatjuk, az iskola egész területén wi-fi-hálózat biztosítja a szabad internethasználatot.

A gimnáziumban folyó foglalkozások a diákok érdeklődési körének széles skáláján valósulnak meg. A tantárgyi – matematikai, fizikai, kémiai – szakkörök mellett diákjaink döntik el, hogy milyen további szakkört szeretnének látogatni.

 

Megfelelő alapok a sikeres életpályához

A fél évszázad során gimnáziumunkban több mint 2500 tanuló érettségizett, s az itt szerzett tudásanyaggal és készségekkel nagyszerűen érvényesültek a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben. Iskolánk végzett tanulói közé a kultúra, tudomány, a társadalmi és politikai élet számos jeles képviselője sorolható.

 

Hagyományápolás

Intézményünk különös gondot fordít a magyar nemzeti hagyományok ápolására. A tanórákon kiemelt figyelmet szentelünk a nemzeti történelem, kultúra és irodalom oktatásának. Ünnepeinkről kultúrműsorral és rendhagyó tanítási órákkal emlékezünk meg, részt veszünk hazai és magyarországi rendezvényeken, megemlékezéseken és vetélkedőkön. 

 

Európai értékek

Iskolánk diákjai nemzetközi projektekben is részt vesznek, melyeknek célja a tanulók nyelvi ismereteinek elmélyítése, látókörük szélesítése, a tolerancia gyakorlása, más kultúrák elfogadása és testközelből való megélése. Rendszeresen foglalkozunk a világot érintő problémákkal is, amelyekre szaktekintélyek előadásaival hívjuk fel a figyelmet. Az Afrika-napon vagy a Halloween-konferencián vendégül látjuk régiónk iskoláinak tanulóit.

 

Tanulmányi versenyek

A Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny országos fordulójában rendszeresen 1. helyezést érnek el diákjaink; dobogós helyezések a kémiai és a nemzetközi matematikai versenyeken; tanulóink a különböző képzőművészeti, zenei versenyeken is sikeresen képviselik iskolánkat. A legsikeresebbek évente Nyitra megye elnökétől vesznek át kitüntetést.

 

Diákélet

A tanulás mellett számtalan lehetőség kínálkozik a kikapcsolódásra is: diákbál, elsősök bemutatkozó műsora, a nyelvek európai napja, almanap, gyermeknap, karácsonyi vásár és műsor, nefelejcsek napja, nárciszok napja, családi sportnap; évente több budapesti, komáromi, nyitrai színházlátogatás; időszakos kiállítások, bécsi és budapesti karácsonyi vásár. A sportot kedvelő fiatalok számára sportpálya és „street workout”-pálya épül.