Szennygödör a kert végében

Panaszkönyv, Vrabec Mária rovata

A panaszom az, hogy a szomszéd a kertünk közös végébe folyatja ki az emésztőgödrének tartalmát. Már figyelmeztettem, hogy nem lehetne-e máshová, de azt állítja, a szennygödörbe baktériumokat rakott, amelyek lebontják a szennyvíz káros tartalmát. Utánanéztem, és azt olvastam, hogy a baktériumok csak a természetes dolgokat bontják le, a tisztítószereket nem, holott azok is bekerülnek az emésztőgödörbe, majd az én kertem végébe, meg persze a talajvízbe. Több emberről is tudom, hogy ezt csinálja a faluban. Feljelenteni sem szeretnénk, de szerintem nem vagyok köteles ezt elviselni, ráadásul környezetszennyezőnek tartom. Kihez fordulhatok? Van erre paragrafus?

 

A gond az, hogy ön sehogy sem tudja bizonyítani, milyen vegyszerek kerülnek a szomszéd emésztőgödrébe. Ilyen vizsgálatot a Talajtani és Talajvédelmi Kutatóintézet végez (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava), természetesen pénzért. A komplex elemzés több száz euróba kerül, és még mindig nem bizonyíték arra, hogy a mérgező anyagok a szomszédból kerültek a talajba. Mindenesetre a kert végébe semmiképp sem szabad kifolyatni az emésztőgödör tartalmát, erre vonatkozóan mindenképp feljelentést kell tennie a községi hivatalban. A helyi képviselőkből álló bizottság megvizsgálja a helyzetet, és utasíthatja a szomszédot, hogy szüntesse meg a környezetszennyezést. Ha ennek nem tesz eleget, ön a rendőrséghez fordulhat, amely nagy valószínűséggel kihágásként fogja lezárni az ügyet, és továbbítja a körzeti hivatalnak. Ott legfeljebb 33 eurós bírságot szabhatnak ki.

A bíróságon is feljelentheti a szomszédot a jószomszédi együttélés szabályainak megsértése miatt. A polgári törvénykönyv békés egymás mellett élést szabályozó 127. paragrafusa kimondja, hogy az ingatlantulajdonosnak tartózkodnia kell minden olyan cselekedettől, amellyel zaklatna másokat, vagy sértené mások jogait. Többek között nem szabad veszélyeztetnie a szomszéd épületét vagy telkét átalakításokkal, építkezésekkel, nem szabad a szomszédokat mértéktelen zajjal, porral, hamuval, füsttel, gázokkal, párával, bűzzel, szilárd és cseppfolyós hulladékkal, fénnyel, árnyékkal, vibrálással, zavarni. Az emésztőgödör tartalma cseppfolyós hulladék, bűzös is, szennyező is, csak azt kell bizonyítani, hogy önnek ez valóban kárt okoz. 

 

A teljes cikk a nyomtatott Vasárnapban jelent meg!