Rozsnyói Egészségügyi Középiskola

Stredná zdravotnícka škola Rožňava

IV. B, osztályfőnök: Vodáné Csáji Etelka

Balról: Popovics Petra Kinga, Miklós Viktória, Polyák Bianka, Farkas Angéla, Hannah Elizabeth Platten, Galo Klaudia, Demjan Friderika, Görgei Erzsébet, Gaži Martina, Kanda Mária.

Cím: Námestie 1. mája 1, 048 01 Rožňava

Igazgató: Mgr. Ľuboš Lipták

Helyettes: PhDr. Monika Mikušová

Telefonszám: 058/732 2339

Honlap: szsrv.edupage.org.

E-mail: skola@szsrv.edu.sk

 

Az intézményről

A Rozsnyói Egészségügyi Középiskola megalapítása 1951 szeptemberéhez fűződik. Az oktatás szlovák és magyar nyelven folyt, három-, majd négyéves nővérképző szakon. Kezdetben Szlovákia egész területéről jelentkeztek ide diákok (lányok), főleg a magyar tagozatra.

A 65 év alatt sok minden változott – új épületbe költöztünk, a legmodernebb segédeszközöket használjuk, több igazgató vezette az iskolát, a tanári kar létszáma megkettőződött, nagyon sok fiú találja meg itt a helyét –, de egy, a legfontosabb dolog megmaradt: ma is két nyelven folyik az oktatás. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden tantárgyat, beleértve a szaktantárgyakat is, magyar nyelven tanítjuk.

Szakok

Jelenleg érettségivel végződő négyéves képzés folyik egészségügyi asszisztens szakon magyar és szlovák nyelven. Nyolc éve nyílt a masszőrképzés, két évvel ezelőtt sikerült bővíteni az oktatást élelmezési asszisztens szakon. Az utóbbiak szlovák tanítási nyelvűek, de látogatják magyar tanítási nyelvű iskolából jött diákok is; nekik külön figyelmet szentelünk. Hároméves felsőfokú szakképzés folyik nappali tagozaton, diplomás általános nővér szakon (mely nagyon vonzó a magyar tagozaton érettségizők körében is, sajnos, a minisztérium rendelkezése miatt nem nyithatunk új osztályokat), valamint kétéves mentőápoló szakon. Több éve folyik levelezői tagozaton a segédápolók, egészségügyi asszisztensek és szenior asszisztensek képzése.

Az iskola felszereltsége

A tanulmányi színvonalat és a munkaerkölcsöt értékelve elmondhatjuk, hogy iskolánk kreatív, gyorsan reagál az oktatás új formáira, a szaktantermek technikai felszereltségét illető igényekre. Négy szaktanterem szolgál az egészségügyi asszisztensek képzésére, jól felszerelt masszőrtermünk van, modern konyha áll az élelmezési asszisztensek rendelkezésére. Tornatermünk tágas, felújítása fokozatosan történik. Két számítógépes szaktantermünk is van, könyvtárunkban a magyar és szlovák szépirodalom mellett gazdag a szakirodalom választéka is.

Iskolánk élete

Rendezvényeink, eseményeink hasonlóak a többi középiskoláéihoz: egészségügyi versenyek, sportversenyek, sportnapok, szavalóversenyek, versenyek magyar, szlovák, angol nyelvből, színházlátogatás többször évente – a magyar diákok külön magyar rendezvényeken vesznek részt –, az elsősök beiktatása, karácsonyi ünnepség, szórakoztató műsor az ünnepek előtt… Természetesen számtalan szakkörben tevékenykednek diákjaink, saját választásuk alapján. Külön ünnepet jelent számunkra az ápolás napja, amely teret ad nemcsak a tanároknak, hanem a nővéreknek, diákoknak is, hogy prezentálhassák szakmai érettségüket.

Nálunk végzett szakemberek

Büszkék vagyunk mindenkire, aki magyar diákként sikeresen megszerezte az oklevelét orvosi, pedagógiai, bölcsész- vagy más karon; köszönet jár azoknak a diákoknak, akik világ- (USA, Kanada, Ausztrália) és Európa-szerte (Magyarország, Csehország, Ausztria, Németország, Anglia, Norvégia) megállják a helyüket, és öregbítik iskolánk hírnevét; de arra a sok száz nővérre, egészségügyi dolgozóra nézünk fel igazán, akik mindennap türelemmel, megértéssel, szeretettel végzik munkájukat a kórházakban és egészségügyi intézményekben az egész ország területén.