Emlékezni és emlékeztetni

Idén már negyedik alkalommal került sor a barsi egyházmegyei majálisra. Hontfüzesgyarmat, Vámosladány és Nagyölved után Léva adott otthont a rendezvénynek, mely ünnepi istentisztelettel kezdődött. 

Igét dr. Szénási Szilárd, a Komáromi református egyházmegye esperese, martosi lelkész hirdetett. Szavainak fő gondolata az összefogás és az összetartozás volt.

Dr. Antala Éva nagyölvedi lelkész, egyházmegyei helyettes esperes, a tavalyi majális szervezője átadta Kassai Gyulának, a barsi egyházmegye esperesének a reménység fáját, melyet a nagyölvediek egész éven át őriztek templomukban. Most a lévai gyülekezet számára nyújthat reménységet, ösztönözheti kitartásra őket a nehéz helyzetekben, hogy jövőre ők is büszkén adják át az ötödik megyei majális rendezőjének. Az esperesi köszöntő után az egyházmegye kórusainak közös fellépése gazdagította a rendezvényt.

A templom előtt leleplezték a gályarab prédikátorok – Czeglédy Péter és Rimaszombati Kis János – domborművét, dr. Czeglédy Pál és dr. Czeglédy Mária közreműködésével. Az ünnepi beszédet dr. Gaál Botond debreceni nyugalmazott teológiaprofesszor tartotta, Szegény Csilla szavalattal színesítette. A további rendezvények helyszíne a lelkészi hivatal és udvara volt, ahol gazdag műsor várta az érdeklődőket. Főleg a gyerekek számára rendezett kézműves-foglalkozások, melyek közül nagy sikere volt a kalácssütésnek. A bátrabbak megismerkedhettek az íjászattal, de volt falfestés, kirakodó- és könyvvásár is. Écsi Gyöngyi gyönyörű hangja és kedves bábjátéka viszont nemcsak a gyerekek figyelmét kötötte le. Míg a család fiatalabb tagjai szórakoztak, a felnőttek számára komolyabb programok is készültek: Galo Vilmos történész előadása, találkozás dr. Süll Tamás ifjúsági lelkésszel, Böszörményi Gergelynek, a református zenei fesztivál szervezőjének tájékoztatója, beszélgetés dr. Gaál Botonddal és ThD. Ficzere Tamás nyitrai lelkésszel.

A rendezvény ideje alatt több kiállítás is várta az érdeklődőket: Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében (ez a barsi gyülekezetek értékeit mutatta be), képgaléria a gyülekezetek életéről. A délutáni órákban a színpadot a lévai és az érsekkétyi alapiskola tanulói vették birtokukba, versekkel, énekekkel, táncaikkal kellemes perceket szerezve a közönségnek, majd a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjainak gazdag műsora következett. Kiértékelték a Ne légy bálványimádó címmel meghirdetett pályázat munkáit is. Örvendetes, hogy számos alkotás érkezett, mely rajzban vagy szövegben fejezte ki a pályázók gondolatait az adott témáról – a legkisebbektől a felnőttekig. A barsi rétesek versenyébe is sok ügyes jelentkező kapcsolódott be. A hagyományos túróson kívül hódított a rebarbarás és a rétes sós változata.

Kellemes és tartalmas délutánt tölthettek el a családok és a közösségek Léván, a napos időben jó alkalom nyílt ismerkedésre, kötetlen beszélgetésekre, szórakozásra. Köszönet a szervezőknek és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát – elsősorban az ízletes gulyások, sütemények, pogácsák és más finomságok készítőinek.

Geršiné Szabó Márta